• 15°C
  • 0.89 M/S
Gå Til Top
Vilkår for medlemsskab

Der betales en brugerafgift, der indeholder spilleretsgebyr for den resterende del af kalenderåret. På årsbasis (2014) udgør afgiften kr. 3.588, der tillægges et betalingsgebyr på kr. 9,75.

Ønskes det kan brugerafgiften opkræves månedsvis forud og tillægges et betalingsgebyr, således at den månedlige indbetaling aktuelt udgør kr. 308,75.

Ved indmeldelse er man bundet minimum til udgangen af det kalenderår, hvor man indmelder sig.

Indmeldelse i perioden mellem 1. oktober og 1. december i et kalenderår omfatter en periode frem til udgangen af det følgende kalenderår. Ønskes ikke spilleret i 4. kvartal helt eller delvist, opkræves alle et års afgift for det følgende kalenderår.

Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, det vil sige udmeldelse skal ske senest finde sted inden udgangen af af september måned.

Betalingsservice

Du skal sætte dit medlemskab til betalingsservice. Du modtager et girokort fra os på 299 kr. samt et betalingsgebyr. Dette skal sættes til automatisk betaling, så det kører automatisk fremover. Du skal holde øje med din PBS oversigt, så du sikre dig, at medlemskabet er tilmeldt ordningen. Bliver aftalen ikke tilmeldt koster det 100 kr. i gebyr pr. tilsendte girokort, modsat kr. 9,75 i betalingsgebyr ved automatisk betaling.

Bogholderiet kan kontaktes på bogholderi@citygolf.dk via mail.

Nyheder fra City Golf Copenhagen

Du vil modtage nyhedsmails/sms fra City Golf Copenhagen på din e-mail adresse/mobiltelefon.

×