• 2°C
  • 5.36 M/S

CITY GOLF COPENHAGEN

City Golf Copenhagen er en del af Royal Golf Club og deler faciliteter som p-plads og driving range. City Golf Copenhagen er en 9 hullers bane beliggende tæt på Københavns centrum. Banen er ikke den længste, men har alligevel 4 forskellige teesteder på hvert hul.

Dette giver en idel mulighed for begyndere at starte i det små, og arbejde sig helt tilbage til det bagerste teested. Banen er i samme flotte design som Royal Golf Clubs imponerende Championship Course. Banen byder på fire par 3 huller, fire par 4 huller og et par 5 hul.

Klubbens daglige drift varetages af Mr. City Golf, Aka. Lars Skjøth og Pro træner i klubben er Mr. Swing King, Aka. Christian Schönfeldt. City Golf Copenhagen har et kontor med tilhørende medlemsrum i forbindelse med driving rangen.

Kontoret er åbent hver tirsdag i golfsæsonen fra 10-19, hvor du kan komme og få hjælp eller svar på spørgsmål du ligger inde med. Alle andre dage kan du henvende dig i receptionen i Royal Golf Club, på telefon 6025 1025 eller via mail til Mr. City Golf.

Vi i City Golf Copenhagen byder dig velkommen og ønsker god fornøjelse.

Med venlig hilsen

Team City Golf Copenhagen

Vilkår for medlemsskab

Månedlig betaling

Du skal sætte dit medlemskab til betalingsservice. Du modtager et girokort fra os på 299 kr. samt et betalingsgebyr. Dette skal sættes til automatisk betaling, så det kører automatisk fremover. Du skal holde øje med din PBS oversigt, så du sikre dig, at medlemskabet er tilmeldt ordningen. Bliver aftalen ikke tilmeldt koster det 100 kr. i gebyr pr. tilsendte girokort, modsat kr. 9,75 i betalingsgebyr ved automatisk betaling.

Bogholderiet kan kontaktes på bogholderi@citygolf.dk via mail.

Vilkår
Accept af vilkår sker ved underskrivelse af blanket, og der udleveres senest samtidig de aktuelt nærmere angivne regler, der indeholder praktiske oplysninger omkring aktiviteten, herunder vejledning, oplysninger om træning, eksterne turneringer samt øvrige praktiske oplysninger. Seneste udgave af introduktionsskrivelsen vedhæftes nærværende bestemmelser. Ved indmeldelse er man bundet minimum til udgangen af det kalenderår, hvor man indmelder sig.

Der betales en brugerafgift, der indeholder spilleretsgebyr for den resterende del af kalenderåret. På årsbasis (2014) udgør afgiften kr. 3.588, der tillægges et betalingsgebyr på kr. 9,75.

Ønskes det kan brugerafgiften opkræves månedsvis forud og tillægges et betalingsgebyr, således at den månedlige indbetaling aktuelt udgør kr. 308,75.

Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, det vil sige udmeldelse skal ske senest finde sted inden udgangen af af september måned.

Indmeldelse i perioden mellem 1. oktober og 1. december i et kalenderår omfatter en periode frem til udgangen af det følgende kalenderår. Ønskes ikke spilleret i 4. kvartal helt eller delvist, opkræves alle et års afgift for det følgende kalenderår.

Ændringer i de betingelser og den orientering, der er udleveret på starttidspunktet offentliggøres dels på City Golf Copenhagen’s hjemmeside og dels ved opslag på City Golf Copenhagen’s administrationskontor ved driving rangen ved siden af Jack Nicklaus Academy of Golf.

Baggrundsinformation
City Golf Copenhagen er en aktivitet, der ejes og drives af Royal Golf Center A/S.

City Golf Copenhagen er ingen forening.

Aktiviteterne styres af Royal Golf Center A/S, som træffer alle beslutninger omkring aktivitetens funktion og regler knyttet til denne. For aktiviteten udarbejdes ikke selvstændigt regnskab, idet aktivitetens drift 100% indgår i Royal Golf Center A/S’s driftregnskab. Royal Golf Center A/S er forpagter af det samlede golfanlæg beliggende Center Boulevard 4, 2300 København S.

Anlægget er udviklet og bekostet i sin helhed af Royal Golf Center Real Estate A/S CVR.nr. 67198417, der står som bortforpagter i forhold til Royal Golf Center A/S.

Jorden ejes af den danske stat og administreres gennem Skov- og Naturstyrelsen, som har udlejet arealet til Royal Golf Center Real Estate A/S.

Indmeldingblanket sendes til Mr. City Golf på e-mail eller afleveres i receptionen.

×
Dresscode

På City Golf Copenhagen er der en afslappet stemning og alle er velkommen. Dog ønsker vi at opretholde en vis form for dresscode.

Påklædningen kunne f.eks. være:
- Polo-shirt
- Skjorte med med lange eller korte ærmer
- Golfbukser eller shorts
- Lange bukser i ordentlig stand
- Golfsko, golfsandaler og gummisko

For damer desuden:
- Polo-shirt uden ærmer
- Skjorter uden ærmer

Vi frabeder os venligst:
- Bar mave
- T-shirts uden ærmer
- Reklame T-shirts
- Bukser med huller eller bukser, som er stærkt nedslidte
- Arbejdsbukser
- Fodbold trøjer og bukser
- Jogging tøj
- Badesandaler/klipklapper
- Almindelige lædersko

Vi henstiller til god opførelse, så alle får en god golfoplevelse. Respekter venligst din starttid, som du skal huske at bekræfte senest 15 min. før teetime. Brug de opstillede skraldespande. Du må gerne ryge på din runde, men vi henstiller at du ikke smider skodder på banen (der er askebægre på alle teestedsskilte). Hunde og barnevogne er ikke tilladt på banen.

Læg turf tilbage, ret nedslagsmærker på greens og luk hurtigere bolde igennem.

Brug din sunde fornuft, rigtig god fornøjelse!

×
Lokale regler

1. DGU regler gælder for alt spil på City Golf Copenhagen, hvor der ikke er lokale regler, der tilsidesætter disse.
2. Læg græstørv på plads og husk at rive bunkers og reparere bold- og spikemærker på greens.
3. Hvis bolden ligger tæt ved unge træer, skal der tages et frit drop, dog ikke nærmere hullet (regel 25).
4. Hvis bolden ligger på en stor sten eller tæt på, er der lempelse uden straf, dog ikke nærmere hullet (regel 25).
5. Alle spillere skal følge de forangående spillere. Hvis der er et åbent hul, skal hurtigere spillere lukkes igennem.
6. Greenfeekort skal bæres synligt ved spil på banen.
7. Det er ikke tilladt for spillere at medbringe hunde på banen eller i klubhuset.
8. Hvis bolden ligger nær eller på et sprinklerhovede gives der frit drop, dog ikke nærmere hullet (regel 25).
9. Dresscode samt Regler og etikette skal følges

Banemarkeringer
Stien på hul 1-4: Out of Bound.
Sorte pinde med rød top/rød markering: Parallel vandhazard.
Sorte pinde med gul top/gul markering: Vandhazard.
Sorte pinde med blå top/blå markering: Areal under reparation med spilleforbud. Frit drop (regel 25)

Afstandsmarkeringer på metalplade på teesteder og på fairways angiver afstand til midtgreen.
Afstandsmarkeringer på sprinklerhoveder i fairways angiver afstand til forkant af green, midtgreen og bagkant af green.

Forslag til teested
Sort: 15 eller lavere handicap
Guld: 20 eller lavere handicap
Sølv: 36 eller lavere handicap
Bronze: 54 eller lavere handicap

×
Konverteringstabeller

Ved hjælp af konverterings tabellerne kan du se hvor mange ekstra slag du har på banen fra de forskellige teesteder. Sort er det bagerste, før det ligger guld som er lige inden sølv og kortest er bronze tees. Konverteringstabellerne er udregnet over 18 huller, hvilket vil sige at hvis man kun spiller 9 huller, får man kun halvdelen at de tildelte slag. Dog rundes der op.

Eksempel
Peter har handicap 29, hvilket giver ham 23 slag fra sort teested. Dvs. at hvis Peter kun vil spille 9 huller, så har han 12 slag. Det giver ham et ekstra på hvert hul plus endnu et på de 3 sværeste huller jf. handicapnøglen.

Dame teesteder
· Dame – Sort tee
· Dame – Guld tee
· Dame – Sølv tee
· Dame – Bronze tee

Herre teesteder
· Herre – Sort tee
· Herre – Guld tee
· Herre – Sølv tee
· Herre – Bronze tee

×
Golfkørekort

Jack Nicklaus Academy Of Golf tilbyder kurser i Golfkørekort/Langbanekort.

Pris:
- Kr. 1300 for medlemmer af City Golf Copenhagen
- Kr. 2100 + 5 gratis greenfees for ikke medlemmer

Kurset omfatter:
- 6 undervisningslektioner à 60 minutter
- Afsluttende videoanalyse varighed ½ time
- 5 praktiske prøver der alle skal bestås for at opnå langbanekort
- En teoretisk prøve
- En runde på City Golf 9-hullers bane.

Praktisk prøve:
- Udslag for herrer: Af 10 udslag skal 4 være over 100 meter
- Udslag for damer: Af 10 udslag skal 4 være over 70 meter
- Indspil, Chip: Af 10 slag skal 4 være indenfor 3 meter af flaget
- Indspil, Pitch: Af 10 slag skal 4 forblive på green
- Putning: Max 22 slag må anvendes til at få bolden i hul på 9 huller
- Bunker slag: Af 10 slag skal 5 ud af bunker (skal ikke forblive på green)

Den praktiske prøve vil blive taget under kursets forløb. Ved kursets start vil du få et spillebevis udleveret. Spillebeviset skal følge dig under hele forløbet og er din dokumentation for, at din praktiske og teoretiske del gennemføres og dokumenteres. Din golftræner signere spillebeviset efterhånden som du gennemfører dit Golfkørekort/Langbanekort.

Teoretisk prøve:
Den teoretiske del af prøven står du selv for. Du får udleveret en teoriprøve til selvstudie og inden den sidste lektion er overstået, skal du have afleveret en prøve til træneren. Teoriprøven bliver gennemgået i forbindelse med regler.

Når den praktiske og teoretiske prøve er gennemført kan du gennem City Golf Copenhagen (hvis du er medlem) bestille et DGU-kort. Dette kort giver dig ret til at spille greenfee på alle danske og udenlandske golfbaner.

Du skal selv tilmelde dig Golfkørekortet i receptionen i Royal Golf Club tlf. 72406030. 

 

 

 

 

×
Fysiq Royal

FYSIQ ROYAL tilbyder følgende til medlemmer af City Golf Copenhagen:

Tilbud 1 – Programlægning til golf, Fitness medlemskab i 6 måneder. Værdi 2.100 kr. Pris 1.500 kr

Tilbud 2 – Golfscreening – programlægning til golf. Fitness medlemskab i 6 måneder. Værdi 3.000 kr. Pris 1.750 kr.

Tilbud 3 – Golfscreening og programlægning. Fitness medlemskab i 12 måneder. Værdi 4.900 kr. Pris 3.000 kr.

 

 

 

 

×